Historie

Door de toegenomen nijverheid en de groei van de Hilversumse bevolking bleek begin jaren 30 dat het in 1904 gebouwde postkantoor aan de Kerkstraat moest worden uitgebreid. Dat liet – mede door de oorlog - even op zich wachten, maar op 1 oktober 1943 was de bouw voltooid.

Het nieuwe post- en telegraafkantoor werd ontworpen door architect F.E. Röntgen. Het gebouw tussen de Kerkbrink en de Torenlaan heeft een progressieve, maar voor die bouwtijd karakteristieke, zakelijke Wederopbouwstijl. De koperen vogel aan de gevel aan de Kerkbrink is gemaakt door de kunstenaar J. Kriege en Ch. Roelofsz maakte een muurschildering in de hal, naar een ontwerp uit 1941 van Leo Gestel. In en rond het gebouw zijn veel goed bewaarde details te zien die het postkantoor tot een gemeentelijk monument hebben gemaakt.

Volgens het bestek moesten de werkzaamheden binnen achttien maanden gereed zijn.
De Gooi- en Eemlander besteedde op zondag 17 december 1939 haar hele voorpagina aan de aanbesteding. Het stuk begon als volgt:

 

 

17 december 1939

Na jaren van onderhandelen, plannen maken, weer afkeuren en nieuwe plannen maken is het dan toch eindelijk door de aanbesteding van gisteren zoover gekomen, dat wel vaststaat, dat Hilversum, indien er niets bijzonders tusschenbeide komt over ruim anderhalf jaar een nieuw, modern geoutilleerd postkantoor zal hebben.

 

 

De inmiddels uitgebroken tweede wereldoorlog zou echter voor een vertraging zorgen. De oorlog zal bepalend zijn geweest om in het souterrain een grote schuilkelder te realiseren. Het langverwachte postkantoor kwam pas op 1 oktober 1943 gereed. Door de oorlogsomstandigheden vonden geen uitgebreide openingsfestiviteiten plaats. Wel werden de belangrijkste relaties en autoriteiten in de gelegenheid gesteld het nieuwe kantoor te bezichtigen.

In de Gooi- en Eemlander van 2 oktober 1943 vinden wij het volgende verslag van de bezichtiging:

 

 

 

2 oktober 1943 

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe post- en telegraafkantoor heeft een aantal plaatselijke autoriteiten op uitnoodiging van den directeur, den heer Walstra, hedenmiddag een bezoek gebracht aan het nieuwe gebouw aan den Kerkbrink. De heer Walstra heeft, voordat het gebouw bezichtigd werd in een toespraak verschillende interessante bijzonderheden verschaft over het postwezen in de gemeente sinds 1848.

Vervolgens werd door de autoriteiten het nieuwe gebouw bezichtigd.

Het nieuwe gebouw is inderdaad zeer doelmatig ingericht. Het bestaat op beide verdiepingen grootendeels uit één groote zaal, welke beneden gescheiden is voor de ruimte voor het personeel en de halls voor het publiek.

In de groote hal, welke ongeveer 28 bij 9 meter is, vindt het publiek 16 verschillende loketten, waarvan er echter door de tijdsomstandigheden voorloopig enkele buiten gebruik zullen blijven. In deze hal, waar nu ook een loket voor den telegraafdienst is ondergebracht, treft men twee telefooncellen met automatische lichtdrempels. Voorts is er een kleinere hal voor de avonduren e.d, waarvoor de ingang is aan de Torenstraat.

Boven is alle ruimte besteed voor de bestellerszaal. Hier kunnen 156 bestellers werken, hetgeen ook voor bijzondere drukte na den oorlog voldoende is. Alles is modern en zoo doelmatig mogelijk uitgevoerd. Zoo zijn er b.v. twee liften, drie kluizen met elk een eigen bestemming, gelijksoortige bureaux aan alle loketten, 120 boxen, centrale verwarming en warme en koude luchtvoorziening, een eigen telefooncentrale, enzoovoorts. Op de tweede verdieping vindt men tenslotte nog een fraai uitgevoerde conferentiezaal.

Historie/

Het postkantoor aan de Kerkbrink 16 in Hilversum

Het nieuwe post- en telegraafkantoor diende ter vervanging van het op 1 april 1904 betrokken gebouw op de hoek van de Kerkstraat en de Bussumerstraat, wat al snel te klein bleek. Toen er in 1916 een nieuw telefoon- en telegraafkantoor aan de Koornstraat in gebruik werd genomen, kon de postdienst de vrijgekomen ruimte in het gebouw gebruiken. Maar het kantoor uit 1904 bleek op den duur te klein en er werd regelmatig geklaagd over de lange wachttijden aan de loketten.

Het nieuwe postkantoor met entrees aan de Kerkbrink en Torenlaan was modern, goed uitgerust en had voldoende capaciteit om de klanten te bedienen. In de grote hal waren zestien loketten en twee telefooncellen met automatische lichtdrempels. Ook was er een kleinere hal voor de avonduren, waarvan de ingang aan de Torenstraat lag. Het kantoor had twee liften, drie kluizen, 120 boxen, centrale verwarming en warme en koude luchtvoorziening en een eigen telefooncentrale. In de grote schuilkelder was een elektrische gaszuiverende ventilator en een doktersafdeling. Boven bevond zich de bestellerszaal en een conferentiezaal.

 

Kerkbrink

In sommige gevallen hebben wij niet de rechten kunnen achterhalen van de foto’s. Mocht u een foto tegenkomen waarvan de rechten bij u berusten, neem dan contact met ons op

Historie